Onze zorgsites

Onze banensites

De laatste tweets van @hulpinhuis

Website: pgb-huishoudelijkehulp.nl

Doel:
Het koppelen van mensen die hun PGB willen besteden aan huishoudelijke hulp aan mensen die werk zoeken als huishoudelijke hulp.


De huishoudelijke hulp:

U sluit een abonnement af voor.

Wat is PGB?
PGB is een vergoeding die u van uw zorgverzekering ontvangt, wanneer is aangetoond dat u zorg nodig hebt. Uw PGB is een vast bedrag per maand dat u kunt uitgeven aan de zorg en de zorgverlener van uw keuze.

Administratie PGB
Indien u gebruik maakt van PGB dient u zelf de administratie bij te houden. Indien u hiertoe niet in staat bent kunt u dat aangeven via pgb-huishoudelijkehulp.nl. Zij zorgen er dan voor dat u hulp krijgt bij uw administratie.