Onze zorgsites

Onze banensites

De laatste tweets van @hulpinhuis

Website: ikzoekondersteunendebegeleiding.nl

Doel:
Het koppelen van mensen die begeleiding nodig hebben aan mensen die begeleiding bieden.


Wat houdt ondersteunende begeleiding in?

Ondersteunende begeleiding kan wenselijk zijn voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het structureren van de dagindeling, bij het bevorderen van integratie, of bij het maken van uitstapjes.

De ondersteunende begeleider:


De organisatie gaat voor u op zoek naar een ondersteunende begeleider zodra u zich hebt aangemeld. Zij houden daarbij rekening met uw wensen en eisen. 

U sluit een schoonmaakabonnement.