Onze zorgsites

Onze banensites

De laatste tweets van @hulpinhuis

Bron: GELDGIDS Gepubliceerd: dinsdag 27 september 2022

Op zoek naar Helpende handen

Kun je zelf een huishoudelijke hulp betalen, oriënteer je dan allereerst via websites (zonder financieel belang) die een overzicht geven van de mogelijkheden. Bijvoorbeeld alleszelf.nl, een initiatief dat is opgezet om ouderen te helpen langer zelfstandig thuis te wonen. De tarieven voor een huishoudelijke hulp beginnen bij € 10 à € 12 per uur en kunnen oplopen tot bijna het dubbele. Dat laatste geldt vooral wanneer je huishoudelijke hulp afneemt bij een grotere thuiszorgorganisatie die thuishulpen in vaste dienst heeft. Zo’n organisatie houdt onder andere loonheffing en sociale premies in. 

Huur je als particulier een huishoudelijke hulp in, dan hoef je geen loonbelasting en sociale premies in te houden als de hulp maximaal drie dagen per week bij je werkt. Hij of zij valt dan onder de regeling ‘dienstverlening aan huis’. Die regeling heeft de overheid ingevoerd om zwartwerken tegen te gaan. Je kunt van de regeling gebruikmaken voor allerlei vormen van persoonlijke dienstverlening, zoals schoonmaken, tuinonderhoud, de hond uitlaten, strijken of op de kinderen passen. Je hoeft geen administratie bij te houden en de huishoudelijke hulp hoeft zich niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. De hulp moet de inkomsten opgeven bij de Belastingdienst. De vrijheid die je als opdrachtgever hebt is niet grenzeloos. Je bent verplicht minimaal het wettelijk minimumloon (circa € 10 per uur in 2022 voor een volwassene, exclusief vakantietoeslag) te betalen en je hulp heeft jaarlijks recht op vier weken doorbetaalde vakantie. Bij ziekte moet je minimaal zes weken loon doorbetalen. Modelcontracten voor een hulp in huis kun je downloaden van regelhulp.nl.

Wmo zolang het nog kan

Je kunt ook bij het lokale Wmo-loket van je gemeente om huishoudelijke hulp vragen. Deze hulp in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is bedoeld voor mensen voor wie het schoonmaken te zwaar is geworden. Ook wassen, koken en boodschappen doen vallen onder de activiteiten van de huishoudelijke hulp. Het aantal uren dat je krijgt toegewezen, hangt af van de zorgvraag. Houd er rekening mee dat de gemeente kritisch kijkt naar wat je zelf kunt doen. Meestal is het aantal uren aan de krappe kant voor de uit te voeren taken. Verder wijst de ene gemeente meer uren toe dan de andere.

Ook kun je bij de gemeente een pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen waarmee je zelf huishoudelijke hulp inkoopt. En als je beschikt over een indicatie in het kader van de Wlz (Wet langdurige zorg), kun je de huishoudelijke hulp betalen uit het Wlz-budget. Je kunt dit budget aanvragen bij het zorgkantoor. 

Sinds 1 januari 2020 hoef je als afnemer alleen een abonnementstarief van € 19 per maand te betalen, in plaats van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dat heeft ertoe geleid dat steeds meer mensen de weg hebben gevonden naar de huishoudelijke hulp die door gemeenten wordt betaald. In 2020 deden meer dan 50.000 mensen extra een beroep op deze aantrekkelijke regeling. Omdat het Rijk niet alle extra kosten wilde vergoeden, zijn veel gemeenten financieel in de problemen gekomen. Het huidige kabinet heeft mede hierom besloten om deze regeling aan te passen. De bedoeling is dat net als vóór 2020 weer een eigen bijdrage naar financiële daadkracht wordt ingevoerd. De lagere en middeninkomens worden ontzien. Hoe de regeling er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft eind maart in de Kamer gezegd dat hij rond de zomer laat weten wat de contouren worden van de regeling. En hij heeft aangegeven dat het nog even duurt voordat het abonnementstarief wordt afgeschaft. De wet moet worden aangepast en er is ook veel tijd nodig voor bijvoorbeeld het CAK om de nieuwe werkwijze in te voeren. Dat betekent dat het huidige abonnement nog tot 1 januari 2025 in werking blijft.

Marktplaats of uitzendbureau?

De afgelopen jaren is het aanbod van digitale marktplaatsen voor huishoudelijke hulp flink gegroeid. De organisaties geven aan te werken volgens de uitgangspunten van de regeling ‘dienstverlening aan huis’. De variatie is groot. Er zijn organisaties die je in contact brengen met een hulp en bijvoorbeeld al een voorselectie uitvoeren, afhankelijk van je wensen. Ook kun je via hen vaak op een eenvoudige manier de administratie bijhouden en betalingen verrichten. Er zijn ook organisaties die fungeren als een soort prikbord met vraag en aanbod van thuishulpen. Grotere organisaties zijn Helpling, Hlprs, Home Works, ikzoekhuishoudelijkehulp.nl, Werksters.nl of Hulpstudent.nl. Wie met zo’n organisatie in zee gaat, doet er goed aan om te letten op bijkomende kosten als bemiddelingskosten of soms maandelijks terugkerende abonnementskosten.

Helpling geeft aan dat de hulp zelf het uurtarief bepaalt en dat dat begint bij € 14,75. Aanbieders kunnen op hun profiel een foto en persoonlijke tekst plaatsen. Je kunt zoeken op postcode en aangeven voor welke dag(en) en tijdstip(pen) je huishoudelijke hulp zoekt. De betaling van de hulp loopt via Helpling. Daarvoor moet je akkoord gaan met automatische incasso. Voor de huishoudelijke hulp is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, zodat eventuele schade in huis is verzekerd.

De organisatie is actief in meer dan 50 steden. In de vier grote steden helpen ze ook bij het zoeken naar professionele dienstverleners, zoals loodgieters, glazenwassers of installateurs van laadpalen. In september vorig jaar oordeelde de rechter in hoger beroep dat Helpling een uitzendbedrijf is en sociale premies en loonbelasting moet inhouden. De organisatie kan zich niet beroepen op de regeling ‘dienstverlening aan huis’, die alleen geldt voor rechtstreekse overeenkomsten tussen particulieren en huishoudelijke hulpen. De rechter is van mening dat huishoudelijke hulpen recht hebben op voorzieningen als een pensioenfonds en een transitievergoeding bij ontslag. Vakbond FnV, die de rechtszaak had aangespannen, geeft desgevraagd aan dat de uitspraak alleen gevolgen heeft voor vergelijkbare marktplaatsen als de hulpen die daar werkzaam zijn claimen dat de organisatie een uitzendbedrijf is.

Zowel Helpling als de FnV hebben cassatie aangetekend tegen het vonnis. FnV wil dat de rechter Helpling nog strenger aanpakt en dat huishoudelijke hulpen voortaan vallen onder de cao voor schoonmakers, die beter betaalt dan de uitzend-cao. In de loop van het jaar wordt een uitspraak van de Hoge Raad verwacht. Als de vakbond gelijk blijft houden, heeft dat aanzienlijke gevolgen voor de gevraagde tarieven. Het tarief voor de hulpen van Helpling zal stijgen tot meer dan € 25 per uur, omdat voortaan premies en loonbelasting moeten worden ingehouden. ‘Het vervelende is dat het verschil met de zwarte markt dan erg groot wordt. Mijn verwachting is dat in dat geval de zwarte markt voor huishoudelijke hulp zal groeien’, zegt algemeen directeur Michelle van Os van Helpling in Nederland. Zoals gezegd zijn er veel meer digitale marktplaatsen. Van een paar bekende onderzochten we de werkwijze.

Hlprs heeft een duidelijke website waarop je zoekt naar een huishoudelijke hulp, klus- of tuinhulp of oppas. Je kiest zelf uit de profielen, waarbij ervaring, tarief en beoordelingen van andere klanten worden weergegeven. Via een chatfunctie kun je kennismaken. De organisatie screent de hulpen en zorgt ervoor dat eventuele schade die de hulp veroorzaakt, is verzekerd. Ook de betaling loopt via Hlprs. Voor het gebruikmaken van de diensten betaal je eenmalig € 14,99.

Ikzoekhuishoudelijkehulp.nl zoekt een vaste huishoudelijke hulp voor je. Die hulp kost € 13,50 per uur. De organisatie regelt een vervangende hulp als je hulp ermee ophoudt. Deze organisatie is relatief duur, omdat je naast eenmalige bemiddelingskosten van € 29,50 ook een abonnement à € 11,99 per maand betaalt. De organisatie schermt met een fonds dat schade vergoedt die wordt veroorzaakt door de hulp. Andere organisaties hebben hiervoor een verzekering afgesloten.

Home Works is actief in veel steden en vraagt tarieven vanaf € 16,50 per uur. Ze nemen het zoekproces uit handen en regelen de betaling. Als je je vakantie ten minste een week van tevoren aankondigt, hoef je niet door te betalen. De organisatie zoekt voor die periode ander werk voor de hulp. 

Bij Werksters.nl zoek je op postcode naar een hulp in de huishouding. Je kunt profielen van hulpen en hun beschikbaarheid gratis bekijken. De uurtarieven ontbreken in de profielen. Nadeel van deze site is dat je € 14,99 per maand betaalt als je met de hulpen wilt communiceren.

Hulpstudent.nl werkt met studenten voor schoonmaakwerkzaamheden of andere klussen, zoals helpen in de tuin, oppassen, chauffeursdiensten, boodschappen doen, gezelschap houden of een combinatie daarvan. De organisatie rekent € 14,95 per uur, met een minimale afname van twee uur per keer. De studenten zijn WA-verzekerd. Studenten die werken via hulpstudent.nl (vanaf 21 jaar) ontvangen een uurloon tussen € 8,50 en € 10,50.

Kijk uit met Care.com, een platform dat huishoudelijke hulp en andere dienstverlening (zoals kinderopvang en dierenzorg) aanbiedt. Je kunt alleen met de organisatie communiceren via een Engels of Duits e-mailformulier. Wil je reageren op een aanbod, dan moet je eerst lid worden van Care.com. Op reviewsite Trustpilot staan veel negatieve recensies over het platform. De klachten gaan vooral over problemen bij het opzeggen van het lidmaatschap.

Op zoek naar vrijwilligers

Als je (incidentele) hulp zoekt bij klus- of tuinwerk, boodschappen doen of andere praktische zaken, kun je ook een beroep doen op vrijwilligers. Op nlvoorelkaar.nl, de grootste marktplaats van vrijwilligers, vind je mensen in je buurt die bereid zijn te helpen. Je kunt zoeken op postcode en op de soort ondersteuning die je nodig hebt. Een soortgelijke organisatie is Wehelpen.

Sommige gemeenten hebben een eigen vrijwilligerscentrale of een actieve welzijnsorganisatie die mensen helpt bij het tuinieren of het afvoeren van groen afval. Zo is Pit Baarn in de gemeente Baarn actief met vrijwilligers die kleine klussen willen doen. Ook bouwmarkten bieden tegen betaling hulp aan bij het klussen, of kunnen je in contact brengen met klusdiensten die bijvoorbeeld een ikea-kast voor je in elkaar zetten.

Verder zijn er zorgorganisaties die aanvullende mantelzorg aanbieden. Naast de persoonlijke verzorging en andere vormen van thuiszorg kun je hulp inhuren om te assisteren bij het boodschappen doen, koken of klussen in en om het huis. Organisaties die actief zijn op dit gebied zijn bijvoorbeeld Saar aan Huis, Home instead en Senior Service.

Maaltijden bezorgd

Het aanbod van maaltijdvoorzieningen heeft een complete metamorfose ondergaan. Vroeger stonden die bekend onder de naam ‘tafeltje-dekje’, maar anno 2022 zijn er tal van bezorgdiensten met tal van keuzemogelijkheden.

Welzijnsorganisaties leveren nog steeds maaltijdvoorzieningen via de lokale organisaties. Bijvoorbeeld die van Stichting Welzijn Ouderen (SWO), die zich richt op het zo lang mogelijk thuis blijven wonen van ouderen. Daarnaast is er een keur aan landelijke aanbieders, zoals uitgekookt, Vers aan Tafel of Maaltijdservice.nl, waar je – eventueel voor een langere periode – maaltijden kunt bestellen die worden thuis- bezorgd. En denk ook eens aan lokale cateraars of bijvoorbeeld de slager, die kant-en-klare maaltijden aanbieden en aan huis bezorgen.

Starttips hulp in huis

  • Laat de hulp eerst op proef schoonmaken om te zien of het klikt. 
  • Maak een lijst van de belangrijkste taken die gedaan moeten worden.
  • Bedenk of je aanwezig wilt zijn tijdens het schoonmaken.
  • Maak duidelijke afspraken over het uurtarief, als de hulp dat zelf bepaalt.
  • Spreek een all-in tarief af, inclusief vakantiegeld en vakantie-uren.
  • Maak duidelijke afspraken over dagen, tijdstippen en vakanties van de hulp en jezelf.
  • Check ervaringen en referenties.
  • Check de bereikbaarheid via telefoon, WhatsApp of mail.

Let goed op bijkomende kosten voor bemiddeling en abonnementen


TEKST ERIC BASSANT
GELDGIDS - juni/juli 2022

Terug naar het pers overzicht